Avlösarservice

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Denna insats kan beviljas antingen genom bistånd med stöd av socialtjänstlagen, SoL, eller genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS.

Syftet med LSS och insatserna är att personer som omfattas av lagen ska uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Personerna ska kunna få den hjälp de behöver i det dagliga livet och även kunna påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. De bärande principerna i lagen är tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet.

Om du inte uppfyller kraven för LSS så kan du ha möjlighet att beviljas stöd/bistånd genom SOL. Denna lag berör alla människor med olika funktionsnedsättningar som har svårt att få sina behov tillgodosedda i dagliga livet på annat sätt.

För att bli beviljad en insats inom LSS ska man tillhöra en av de tre personkretsarna:

 1. utvecklingsstörning, autism eller autism liknande tillstånd
 2. betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 3. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Avlösarservice är en av de tio insatserna man kan beviljas inom LSS och innebär att en annan person tillfälligt övertar omvårdnaden av ett barn eller en vuxen med funktionsnedsättning från föräldrar, anhöriga eller andra närstående. På så sätt får de tid för andra barn i familjen, sig själva eller för att kunna uträtta saker utanför hemmet.

Avlösarservice kan ges både som regelbunden insats och som en lösning vid akuta behov under hela dygnet. Avlösarservice beviljas av kommunen och ansökan görs hos biståndshandläggaren. Ofta är avlösarservice en av de första insatserna som man beviljas om man har ett barn med funktionsnedsättning.

God Omsorg och Avlösarservice

Vi har lång erfarenhet som utförare av personlig assistans och avlösarservice. På många sätt påminner insatserna om varandra. Vi har kollektivavtal och bra villkor för våra anställda och är idag godkänd utförare av avlösarservice i Stockholms stad, Solna, Täby, Nacka, Lidingö och Ekerö. 

Alla bolag som utför avlösarservice måste ha tillstånd från IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. God Omsorg har givetvis beviljats tillstånd.

Godkända utförare

Vi är godkända som utförare i Stockholm, Solna, Täby, Nacka, Ekerö och Lidingö.
Vill du anlita oss fast du bor i en annan kommun eller har du frågor?
Fyll i formuläret eller slå oss en signal på 010-405 55 50

  Frågor och svar

  Då kan du välja oss som utförare. Vi finns idag som godkända utförare i Stockholms stad, Täby, Solna, Lidingö, Ekerö och Nacka men vi kan ta oss an uppdrag över hela landet om din kommun accepterar andra utförare än enbart kommunen. 

  Vi hoppas att du genom att byta till oss upplever att du har gjort rätt val. Kontakta oss för ett möte så berättar vi mer om hur vi jobbar.

  Vi gör alltid vårt yttersta för att du ska få den bästa hjälpen av någon med rätt kompetens och som du känner största förtroende för.

  Vi har otroligt duktiga jurister via God Juridik som kan hjälpa dig med din ansökan.