Om oss

God Omsorg är ett bolag som tillhör God Assistans och där vi erbjuder tre olika tjänster:
Ledsagarservice
Avlösarservice
Personlig omvårdnad & omsorg som RUT-tjänst.

När det gäller ledsagarservice & avlösarservice är vi idag godkända utförare i ett antal kommuner och när det gäller tjänsten personlig omvårdnad & omsorg kan den köpas av dig som privatperson oavsett var i landet du bor.

God Omsorg består idag av tre personer:

  • Ansvarig för God Omsorg är Anneli Nordström Lundqvist som har sedan 2002 arbetat inom personlig assistans och ett flertal år inom ledsagning- och avlösarservice.
  • Ann-Louise Forneman arbetar som verksamhetsansvarig och har sedan 2007 arbetat inom ledsagning- och avlösarservice . Ann-Louise anlitas ofta av Synskadades riksförbund tack vare sin specialkompetens inom området.
  • Melinda Martinez, verksamhetsutvecklare och administratör av tider med mera. Melinda är en ordningsam och strukturerad person som har som främsta uppgift att bistå våra medarbetare att registrera deras arbetstider och besvara olika frågor gällande det.

Ekonomi & Lön hanteras av God Assistans Support då God Omsorg tillhör God Assistans-koncernen:

Mikael Nordmark Martin Wilén God Assistans

God Assistans

God Assistans ägs huvudsakligen av grundaren Mikael Nordmark och koncernchefen Martin Wilén tillsammans med några medarbetare. Företaget startade 2012. Mikael blev 2009 pappa till en pojke, Hugo, som visade sig ha en allvarlig, medfödd hjärnmissbildning. Hugo hade personlig assistans sedan han var 10 månader gammal, och det är ur den erfarenheten som idén till God Assistans föddes.

Hugo gick bort 2021 men hans minne lever krav genom Hugos Stiftelse och genom det arbete både God Omsorg och övriga bolag i koncernen utför för tusentals personer varje dag. Vår uppgift är att göra skillnad!

Mikael och Martin är barndomskamrater från Malmberget. God Assistans är idag en av landets större assistansbolag och erbjuder personlig assistans över hela landet.

2017 startade de God Omsorg då de såg ett behov av att kunna erbjuda alternativ till personlig assistans. Dels genom att många privatpersoner efterfrågade att kunna köpa assistansliknande tjänster privat och dels genom att många personer blivit av med sin personliga assistans och istället fått ledsagning eller avlösarservice. Med God Omsorg och God Assistans vill vi kunna erbjuda en helhetslösning inom dessa områden och göra något bra som gör skillnad.

Läs mer om God Assistans här.

Gruppbild med våra jurister

God Juridik

God Juridik är en juristfirma som tillhör God Assistans och som erbjuder juridiska tjänster inom främst personlig assistans men även inom Socialförsäkringsrätt (föräldrapenning, sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, vårdbidrag, handikappersättning, merkostnadsersättning, hjälpmedel, bilstöd, bostadsanpassningsbidrag samt insatser enligt LSS och Socialtjänstlagen/SoL).

Som kund hos God Omsorg kan du få juridisk hjälp gällande ledsagning, avlösarservice samt personlig assistans men du har även möjlighet att anlita God Juridik för andra juridiska tjänster enligt ett rabatterat pris.

Om du har ett beslut om ledsagarservice eller avlösarservice men vill ansöka om personlig assistans hjälper vi dig som kund på God Omsorg kostnadsfritt med detta.

Har du frågor om God Juridik? Mejla till info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40.