Ledsagarservice

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Denna insats kan beviljas antingen genom bistånd med stöd av socialtjänstlagen, SoL, eller genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS.

Syftet med LSS och insatserna är att personer som omfattas av lagen ska uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Personerna ska kunna få den hjälp de behöver i det dagliga livet och även kunna påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. De bärande principerna i lagen är tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet.

Om du inte uppfyller kraven för LSS så kan du ha möjlighet att beviljas stöd/bistånd genom SoL. Denna lag berör alla människor med olika funktionsnedsättningar som har svårt att få sina behov tillgodosedda i dagliga livet på annat sätt.

För att bli beviljad en insats inom LSS ska man tillhöra en av de tre personkretsarna:

 1. utvecklingsstörning, autism eller autism liknande tillstånd
 2. betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 3. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Ledsagarservice är till för dig som som har svårt att komma ut på egen hand. Du kan beviljas ledsagning till olika kultur och fritidsaktiviteter som till exempel föreningsliv, bio, teater, konserter eller att besöka museum, parker och handelsträdgårdar.
Sportaktiviteter som att till  exempel gå på gym, jogga, rida eller ta promenader. Göra ärenden – kanske handla kläder, skor eller besöka möbelaffärer. Ta en fika eller lunch på kvarterskrogen eller inne i stan samt träffa vänner.

Ledsagarservice kan ges både som regelbunden insats och som en lösning vid akuta behov.

Ledsagarservice beviljas av kommunen och ansökan görs hos biståndshandläggaren. 

God Omsorg & Ledsagarservice

Vi har lång erfarenhet som utförare av personlig assistans och Ledsagarservice. På många sätt påminner insatserna om varandra. Vi har kollektivavtal och bra villkor för våra anställda och är idag godkänd utförare av Ledsagarservice i Stockholms stad, Solna, Täby, Nacka, Lidingö och Ekerö. 

Alla bolag som utför Ledsagarservice ska ha tillstånd från IVO och givetvis har God Omsorg beviljats tillstånd.

Godkända utförare

Vi är godkända som utförare i Stockholm, Solna, Täby, Nacka, Lidingö och Ekerö.
Vill du anlita oss trots att du bor i en annan kommun eller har du frågor?
Fyll i formuläret eller slå oss en signal på 010-405 55 50

  Frågor och svar

  Då kan du välja oss som utförare.

  Vi hoppas att du genom att byta till oss upplever att du har gjort rätt val.

  Vi gör alltid vårt yttersta för att du ska få den bästa hjälpen av någon med rätt kompetens och som du känner största förtroende för.

  Vi har otroligt duktiga jurister som hjälper dig med din ansökan.