Personlig hjälp och omsorg

Idag är det dessvärre många personer som inte får den hjälp de behöver. Det kan gälla personer med funktionsnedsättning som nekas insats och inte får varken personlig assistans, avlösarservice eller ledsagning. Det kan också vara att man ansöker om en insats men utredningen tar lång tid, ibland upp till flera år med överklagan till högre instanser. Det kan också vara att man har en insats som personlig assistans, ledsagning eller avlösarservice men att timmarna man beviljats inte täcker det behov som finns. Slutligen kan det vara att man som äldre inte får hemtjänst beviljad eller att hemtjänst-timmarna inte räcker till.

Då kan ”Personlig Hjälp och Omsorg” vara ett alternativ. Antingen som ett komplement till en befintlig insats eller genom att få stöd överhuvudtaget. Har du behov av personlig hjälp och omsorg så kan du köpa tjänsten av oss med möjlighet till rutavdrag. Det kan till exempel gälla stöd vid på- och avklädning, hjälp med personlig hygien, duschsituationer, inköp av varor och matlagning.

God Omsorg och Personlig hjälp & omsorg

Vi startade God Omsorg för att vi fick en rad förfrågningar av personer i vår närhet om möjligheten att kunna ”köpa omsorg privat” via vårt assistansbolag – God Assistans, dvs det var personer som inte blev beviljade personlig assistans eller i väntan på sin ansökan inte hade någon hjälp överhuvudtaget som ville kunna få hjälp. Behovet av en sådan tjänst har bara ökat med de hårdare bedömningar som görs av Försäkringskassan och Kommunen och då allt fler personer blir av med sin personliga assistans, ledsagning eller avlösarservice så ser vi ett ökat behov av denna tjänst.

Frågor och svar

Har du behov av personlig hjälp och omsorg så kan du köpa tjänsten av oss med möjlighet till RUT-avdrag. Det kan till exempel gälla stöd vid på- och avklädning, hjälp med personlig hygien, duschsituationer, inköp av varor och matlagning.

Har du barn eller anhörig som har avlösar- eller ledsagarservice så kan du köpa fler timmar av oss genom tjänsten Personlig hjälp och omsorg med möjlighet till RUT-avdrag.

Om du har en nära anhörig som du känner oro för och gärna vill ha någon som tillbringar tid med den personen, så kan du köpa den tjänsten genom oss via personlig hjälp och omsorg med möjlighet till RUT-avdrag.

Låt oss hjälpa dig!

Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar.
Vi har möjlighet att hjälpa till över hela landet.
Fyll i formuläret eller slå oss en signal på 010-405 55 50

  Vår prislista (efter RUT-avdrag 50%)

  Vardagar 06.00-19.00

  210 kr / timme

  Kväll (vardagar) 19.00-22.00

  240 kr / timme

  Helg (fredag 19.00 till dag efter 
         helgdag 07.00)

  270 kr / timme

  Natt (vardagar) 22.00-06.00

  270 kr / timme

  Storhelg 

  340 kr / timme

  Skatteverkets regler för rutavdrag

  Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden samt vid promenader och enklare ärenden.

  Avdrag ges för:

  Inget avdrag ges för:

  För mer information besök skatteverket.se