Cookie- och datapolicy​

God Omsorg värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personliga uppgifter på bästa sätt. God Omsorg i Solna AB (559117-7711) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns längst ner på sidan.

Personuppgifter

I samband med att du t ex blir kund hos oss, eller kontaktar oss via vårt kontaktformulär, registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller söker arbete hos oss så delar du frivilligt med dig av information om dig såsom namn, e-postadress och kontaktuppgifter. Denna information använder vi för att kunna kontakta dig och/eller skicka ut information och nyhetsbrev. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. För all behandling av dina personuppgifter finns någon av följande rättsliga grunder: Samtycke, avtal, rättslig förpliktelse eller intresseavvägning. Läs mer nedan! 

För våra kunder

För våra kunder behandlar vi personuppgifter såsom ditt namn, adress, personnummer. Vi behandlar också uppgifter om e-postadress, telefonnummer, och i förekommande fall om anhöriga som kontaktperson. Vi behandlar också uppgifter om dina sociala insatser och i vissa fall uppgifter om hälsa. 

Vi behandlar dessa personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt de lagar som styr vår verksamhet. Till exempel så har vi en skyldighet enligt LSS att dokumentera insatser och att spara denna dokumentation en viss tid innan den får gallras. Vi behandlar också personuppgifter utifrån vårt avtal med våra kunder, för att kunna uppfylla våra avtalsrättsliga skyldigheter. 

Vi behandlar inte dina personuppgifter utifrån något annat ändamål eller till något annat syfte. 

Potentiella kunder

Om du kontaktar oss för att du vill bli kund hos oss, så behandlar vi personuppgifter om dig om du har samtyckt till detta. Det kan till exempel handla om ditt behov av ledsagning eller dylikt. Dessa personuppgifter sparar vi så länge du samtycker till det, men maximalt i 3 år. Om du blir kund hos oss blir den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter istället rättslig förpliktelse och avtal.

Arbetssökande

När du söker jobb hos oss behandlar vi dina personuppgifter utifrån att du har lämnat ett samtycke till detta. Vi kan inte behandla en ansökan om arbete utan att samtidigt behandla dina personuppgifter. Vi använder inte dina uppgifter till något annat än anställningsprocessen och dessa lämnas inte vidare till någon annan.   

Hur skyddar vi dina peronuppgifter till någon annan?

Vi har tydliga rutiner, policys och regler kring dataskydd. Endast behörig personal har tillgång till de uppgifter som de behöver i sitt arbete. Vårt datasystem håller hög säkerhet och standard.

Lämnar vi ut dina personuppgifter till någon annan?

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter när det krävs enligt lagkrav eller avtal.

Rätt att begära information

Om du har frågor kring vilka personuppgifter som God Omsorg har om dig eller vill uppdatera/ta bort personuppgifter så skickar du en undertecknad begäran härom till oss med post, adressen hittar du längst ner på sidan. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos God Omsorg och att få uppgifter rättade.   

Mottagande av e-post

God Omsorg måste hantera personuppgifter i inkommande e-post. När e-posten är emottagen hanteras e-posten olika beroende på e-postens innehåll. Tänk på att inte skicka känsliga personuppgifter om dig själv eller andra i e-post då e-post inte är ett säkert sätt att kommunicera.

Dataskyddsombud

Anneli Nordström Lundqvist (010-405 55 55) eller anneli@godomsorg.se) är dataskyddsombud på God Omsorg.