Personlig assistans

När man som anhörig hamnar i en situation där man skall hitta ett stöd i vardagen genom en personlig assistent så uppstår många frågeställningar. Att hitta personer som är lojala, lyhörda och som passar in i familjesituationen kan vara en svår uppgift. Vår breda erfarenhet gör att vi på ett tryggt sätt kan guida våra kunder och komma med förslag och lösningar som passar just er. Våra assistenter är vår viktigaste resurs och även er. Därför lägger vi stort fokus på kompentens och kontakt med familjen vare sig det rör sig om assistans för en vuxen eller ett barn.

Assistans för barn

Barn har rätt till personlig assistans precis som alla andra. Som förälder kan det vara tufft att bestämma sig för att ansöka om personlig assistans. Att själv ta hand om sitt eget barn oavsett barnets funktionsnedsättning är något som sitter djupt rotat hos många föräldrar. Vi på God Assistans vet själva hur tufft detta kan vara. Att ta steget att söka om assistans för sitt barn kan därför ta tid. Det kan också vara svårt att veta om ens barn har rätt till personlig assistans. Var går gränsen mellan mitt normala ansvar som förälder och möjligheten att få hjälp av en personlig assistent? Om du är osäker på om ditt barn är berättigad till personlig assistans, så kontakta oss.

Det som är bra att känna till är att du som förälder också har möjlighet att arbeta som personlig assistent åt ditt barn – läs mer under ”arbeta som anhörig

Det ställer ofta lite extra krav på att arbeta som assistent åt barn.

Rollen som assistent åt ett barn

Det ställer ofta lite extra krav på att arbeta som assistent åt barn. Assistenten ska fungera som barnets förlängda armar och ben och göra som barnet vill. Det kan göra att det uppstår lite speciella situationer gentemot barnets föräldrar. Om barnet vill göra något som föräldrarna inte vill (t ex vara ute och leka i snön) ska assistenten göra det barnet önskar. Assistentens roll är inte heller att uppfostra barnet. Det är föräldrarnas uppgift. Det är därför viktigt att du som assistent är lyhörd och att du har en bra dialog med föräldrarna.

Assistans för vuxna

Idag har ca 14 500 människor personlig assistans i Sverige. Av dessa är ca 2/3 vuxna. Syftet med personlig assistans är att ge samtliga assistansberättigade personer möjlighet att leva som vilka andra medborgare som helst i samhället. Assistansen skall ge valfrihet, självbestämmande över det egna livet och även integritet för den som är assistansberättigad. Vårat mål är att alla oavsett funktionsnedsättning skall få trygghet och en meningsfull tillvaro.

När man ansöker om personlig assistans gör man det till antingen Försäkringskassan eller till kommunen, eller till båda. Det är också de som bedömer rätten till assistans och omfattningen av denna. Läs gärna mer om några av våra vuxna kunder här.

För mer information om hur vi kan hjälpa dig – kontakta oss gärna på 010-405 55 00

Arbeta som anhörig

Som anhörig kan du själv välja att arbeta som personlig assistent. Det gäller både för dig som förälder som har ett barn med funktionsnedsättning eller annan anhörig till barn eller vuxen med personlig assistans. Vi på God Assistans har själva erfarenhet av att arbeta som anhörig och vad det innebär. För många innebär det en trygghet att ha en eller flera anhöriga som personlig assistent. 

Om du vill arbeta som personlig assistent åt anhörig blir du anställd hos oss på God Assistans och får därmed tillgång till trygghet i form av försäkringar och avsättning till pension via vårt kollektivavtal. Som anhörig kan du välja själv hur mycket du vill arbeta och om ni även vill anställa externa assistenter. Det är vanligt att man som förälder eller annan anhörig arbetar i någon utsträckning som personlig assistent åt en anhörig.